AMRON CERIA SELALU

URL

LINK RASMI

 

www.moe.gov.my
www.kedah.edu.my
www.jpnpp.edu.my
www.malaysia.gov.my

www.nutp.blogspot.com

www.aziziabdullah.blogspot.com

 

PAUTAN-PAUTAN BAHAN BANTU MENGAJAR

 

     

 

A. KATALOG INTERNET

 

 

Tajuk

1.    Contoh Karangan Autobiografi

 

URL

https://upsr.net/show.php?n=29100&nS=10196&t=AKU_SEBUAH_KOMPUTER_by_KAMAL_RAJ.html

SINOPSIS

 

Menerangkan tentang menggambarkan tentang sesuatu benda atau objek

 

 

 

 

 

Tajuk                      

2.   Karangan Jenis Surat Kiriman Rasmi

 

URL

https://upsr.net/Karangan_Jenis_Surat_Kiriman_

Rasmi.php

SINOPSIS

 

Menerangkan tentang format surat rasmi

 

 

 

Tajuk                      

3.   Karangan Jenis Laporan

 

URL

https://tatabahasabm.tripod.com/tulisan/klaporan.htm

 

SINOPSIS

 

 

Tajuk                      

4.   Karangan Jenis Fakta

 

URL

https://upsr.net/Karangan_Fakta_Penerangan.php

 

SINOPSIS

 

 

Tajuk                      

5.   Karangan Bergambar Tunggal

 

URL

https://tatabahasabm.tripod.com/bank/conkarangan.pdf

 

SINOPSIS

 

 

Tajuk                      

6.   Karangan Berbentuk  Biografi

 

URL

tatabahasabm.tripod.com/bank/conkarangan.pdf

SINOPSIS

 

 

Tajuk                      

7.   Karangan Berbentuk  Biografi

 

URL

tatabahasabm.tripod.com/bank/conkarangan.pdf

 

SINOPSIS

 

 

 

Tajuk                      

8.   Karangan Berbentuk Syarahan

 

URL

https://tatabahasabm.tripod.com/tulisan/ksyarahan.htm

 

SINOPSIS

 

 

 

Tajuk                      

9.   Karangan Berbentuk Dialog

 

 

URL

https://www.skbbsintok.net/v1/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=25

SINOPSIS

 

 

 

 

 

 

B. FAIL-FAIL INTERNET

 

1.            Teknologi maklumat – wikipedia Bahasa Melayu

ms.wikipedia.org/wiki/Teknologi_maklumat

 

 

2.        Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan

 

www.scribd.com/.../Teknologi-Maklumat-Dalam-Pendidikan 

 

 

3.            Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 

www.angelfire.com/wa2/smkdsotwo/TeknologiMaklumat.pdf

 

 

4.            APLIKASI ‘ E- LEARNING’ DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

 

https://eprints.utm.my/2276/1/Wahyu.pdf

 

5.             Penggunaan ICT  dalam P&P

www.slideshare.net/.../penggunaan-ict-dalam-pp-presentation - United States 

 

 

6 .           Komputer dalam pengajaran dan pembelajaran

https://www.angelfire.com/me4/zana/kompdlmpnp.htm

 

 

7.            Pengajaran Berbantukan Komputer

www.scribd.com/.../Pengajaran-Dan-Pembelajaran-Berbantukan-Komputer

 

 

8.            Pengajaran DAN Pembelajaran Berbantukan Komputer

www.ipislam.edu.my/edu3105/hasil-pelajar/PPBK.htm

 

 

 

9.            aditun.tripod.com/ppbk.html

 

10.          www.oocities.com/zn25/kompdlmpnp.htm

 

 

11.          www.usm.my/km/24-06/KM%20ART%2011.pdf

 

 

 

 

 1. Khasiat buah

https://www.rurallink.gov.my/Bp_buas.php?%CB%E2%F4%F0%C6%C1=%AE%AD%B1

 1. Ayat Inti

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/ainti.htm

 1. Kata Ganda

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/kganda.htm

 1. Kata Arah

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/karah.htm

 1. Kata Keterangan

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/kterang.htm

 1. Kata Bilangan

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/kbilang.htm

 1. Kata Pembenar

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/kbenar.htm

 1. Kata Sendi

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/ksendi.htm

 1. Kata Pemeri

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/kpemeri.htm

 1. Kata Nafi

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/knafi.htm

 

 

 1. Kata Penegas

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/kpenegas.htm

 1. Kata Penguat

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/kpenguat.htm

 1. Kata Bantu

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/kbantu.htm

 1. Kata Pangkal

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/kpangkal.htm

 1. Kata Perintah

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/kprintah.htm

 1. Kata Tanya

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/ktanya.htm

 1. Kata Ganda

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/kganda.htm

 1. Sejarah Kemerdekaan Malaysia

https://www.bahasa-malaysia-simple-fun.com/sejarah_kemerdekaan_malaysia.html

 1. Buah- Buahan Tempatan

https://www.angelfire.com/tv2/fruit/

 1. Kata Seru

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/kseru.htm

 1. Kata Sifat

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/ksifat.htm

 1. Tatabahasa

https://www.wilta.org/verbs.htm

 1. Golongan Kata Nama

https://www.tutor.com.my/stpm/Golongan%20kata%20nama/golongan_kata_nama.htm

 1. Pakaian Tradisional di Malaysia

https://malaysiana.pnm.my/02/0204010102swkiban_pakaiwanita.htm

 1. Pakaian Sabah

https://www.sabah.org.my/bm/kenali_sabah/pakaian_intro.asp

 1. Pakaian Tradisional

https://shutterbug.nu/2005/11/pakaian-tradisional/

 1. Buah Betik

https://mindakebenaran.blogspot.com/2006/06/khasiat-buah-betik.html

 1. Destinasi pelancongan Di Malaysia

https://www.bda.gov.my/bmverse/destinasi/destinasi.htm

 1. Pelancongan Di Sarawak

https://ms.wikipedia.org/wiki/Pelancongan_di_Sarawak

 1. Hotel di Malaysia

https://www.tripadvisor.com/SmartDeals-g293951-Malaysia-Hotel-Deals.html

 1. Pertanian

https://bmweb.mida.gov.my/cmspreview/eBerita2.jsp?id=com.tms.cms.article.Article_370ee2fb-d2bb29d0-d9730000-e9cfd8e1

 

 

 

 

 

 

 

 

Search site

Contact

NormA & AmroN