AMRON CERIA SELALU

PENGENALAN

 

PENGENALAN AM

 

SELAMAT DATANG ke Laman Sesawang ini. Laman ini dilancarkan untuk membantu sesiapa sahaja yang ingin mempelajari Bahasa Melayu berkonsepkan "Pengajaran Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (PPBMBK)  dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi". Dalam laman ini mengandungi link-link yang mudah untuk anda melayari laman sesawang lain. Semoga dengan sedikit usaha saya ini dapat memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan Malaysia. Sesiapa sahaja boleh meletakkan link laman sesawang saya ini ke laman-laman sesawang anda dan pihak lain. SEKIAN

 

 

PENGENALAN TUGASAN

 

BMM 3105

Penggunaan komputer merupakan satu cara yang dapat membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Salah satu cara pelaksanaan pengajarn Bahasa Melayu adalah dengan menggunakan  Laman Sesawang secara di dalam talian dan luar talian.

Hasilkan langkah pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu yang melibatkan kemahiran secara dalam talian dan luar talian dengan menggunakan Laman Sesawang yang dibina.

Tema yang boleh digunakan ialah Pengajaran Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (PPBMBK)  dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Anda kehendaki menentukan tajuk dan hasil pembelajaran sebelum anda membina Tapak Pembelajaran.

Panduan Tugasan:

Lawan Sesawang anda perlu mengandungi butiran yang berikut:

1.  Mencara bahan pengajaran dan pembelajaran sama ada dalam bentuk dokumen, video, audio, imej, animasi dan sebagainya.

2.  Anda boleh menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai, untuk mendapatkan bahan pengajran Bahasa Melayu.

3.  Bahan yang dicari perlu disimpan dalam fail internet dan katalog

4.  Bahan yang dikumpulkan juga perlu dikategorikan mengikut tajuk yang sesuai.

5.  Sediakan juga sedikit maklumat mengenai bahan yang telah anda kumpul

6.  Semua bahan yang telah atau belum dimuat naik dalam Lawan sesawang hendaklah dimasukkan ke dalam CD untuk tujuan penghantaran tugasan kepada pensyarah ketika bersemuka pada perjumpaan pada bulan September nanti.

7.  Penilaian tugasan akan dibuat secara berterusan dengan merujuk kepada lama sesawang anda. Kemaskini lawan sesawang anda dari semasa ke semasa

8.  Sebarang pertanyaan atau kemusykilan sila hubungi Encik Norazam di www. oraza.com

 

Sila Lihat Modul Tugasan untuk penjelasan lanjugt

 

 

 

 

BMM 3105 ADALAH SATU SUBJEK YANG PERLU DIKUASAI OLEH SEMUA PELAJAR PGSR BM. PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ADALAH BERTUJUAN MELAHIRKAN GURU-GURU YANG CEKAP DALAM PENGGUNAAN KOMPUTER
 
KEPENTINGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PPBK)
 

 

 

 

Search site

Contact

NormA & AmroN