AMRON CERIA SELALU

ARTIKEL

30/06/2010 23:35
FAKTOR – FAKTOR YANG MENYUMBANG KEPADA KEJAYAAN GURU DALAM MENGIMPLIMENTASIKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER
 

a)Teori
b)Metologi
c)Perolehan
d)Penutup


1) TEORI

Tujuannya ialah untuk memhami dan mengenal pasti penyebab keberkesanan atau kejayaan dalam penggunaan TM dalam pengajaran dan pembelajaran.

Soalan Permasalahan :

1Apakah faktor seorang guru yang berjaya dalam mengimplimentasikan TM dalam bilik darjah ?
2Bagaimanakah faktor di atas boleh membantu dan bagaimana melaksanakannya ?


2) METODOLOGI

- Memberikan soalan kajian ( interview )
- Mengumpulkan data
- Menganalisa data

Soalan Kajian ( interview ) :
Hanya 12 buah sekolah di pilih daripada 60 buah sekolah di Canada.

Skop Kajian :
4 buah sekolah sahaja dipilih berdasarkan latar belakang dan kelas yang berlainan.

3) PEROLEHAN

- Cara – cara pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan.
- Ciri – ciri perseorangan
- Faktor alam sekeliling.

Cadangan :
-Informal ICT “Just in time learning”
-Hubungan pelajar dengan guru boleh membantu. ( communities )
-Rasa tanggungjawab dalam menggunakan ABM
-GB yang menggalakkan guru – guru untuk mendalami ilmu.

 

4) PENUTUP

- Pengalaman, latar belakang, umur, cara pembelajaran, keolahan dn kepercayaan memainkan peranan  penting.
-Komitmen sekolah dan komuniti lain boleh membantu pengajaran TM.
-Bantuan teknikal secara sepenuh masa.
-Informal ICT “Just in time learning”
-Hubungan pelajar dengan guru yang berkemahiran boleh membantu pengajaran TM.
-Rasa tanggungjawab dalam menggunakan ABM
-GB yang menggalakkan guru – guru untuk mendalami ilmu.

Search site

Contact

NormA & AmroN