AMRON CERIA SELALU

Nota P&P Berbantukan Komputer

30/06/2010 23:35

ARTIKEL

FAKTOR – FAKTOR YANG MENYUMBANG KEPADA KEJAYAAN GURU DALAM MENGIMPLIMENTASIKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER   a)Teori b)Metologi c)Perolehan d)Penutup 1) TEORI Tujuannya ialah untuk memhami dan mengenal pasti penyebab keberkesanan atau kejayaan dalam penggunaan TM...

Search site

Contact

NormA & AmroN